web analytics
 

New Japan Cup 2018 Day 2 Results – Aichi · Aichi Prefectural Gymnasium

Subscribe For Daily Wrestling News

1. Ryusuke Taguchi & Ren Narita vs Suzuki-gun(Yoshinobu Kanemaru & El Desperado) – Suzuki-gun beat Taguchi & Narita via Submission in 7:30

2. Yuji Nagata & Shota Umino vs David Finlay & Tetsuhiro Yagi – Finlay & Yagi beat Nagata & Umino via Pin in 8:51

3. Michael Elgin & Tomoyuki Oka vs Chaos(Tomohiro Ishii, & Toru Yano) – Chaos beat Elgin & Oka via Pin in 7:57

4. Juice Robinson & Toa Henare vs Suzuki-gun(Davey Boy Smith Jr. & Takashi Iizuka) – Suzuki-gun beat Robinson & Henare via Pin in 10:51

5. Los Ingobernables de Japon(Tetsuya Naito, Sanada & Bushi) vs Suzuki-gun(Minoru Suzuki, Zack Sabre Jr. & Taka Michinoku) – Los Ingobernables de Japon beat Suzuki-gun via Submission in 12:55

6. Chaos(Kazuchika Okada, Hirooki Goto, YOSHI-HASHI & Chuckie T) vs Bullet Club(Yujiro Takahashi, Tanga Loa & Chase Owens) & Kota Ibushi – Chaos beat Bullet Club & Ibushi via Submission in 12:57

New Japan Cup 2018 1st Round 

  • 7. Bad Luck Fale vs Lance Archer – Fale beat Archer via Pin in 11:02 – Bad Luck Fale advances to the next round

New Japan Cup 2018 1st Round 

  • 8. Hiroshi Tanahashi vs Taichi – Tanahashi beat Taichi via Pin in 23:53 – Hiroshi Tanahashi advances to the next round
You might also like
Comments